Такси за преводи на територията на България

BGN – Български лев

 

За по-повече информация за услугите на Western Union, моля, свържете се с нашия център за обслужване на клиенти на 0700 19 911.

Такси в български лева при нареждане на преводи чрез Western Union на територията на България
Сума Такса
0.01 100.00 4
100.01 400.00 6
400.01 500.00 9
500.01 800.00 12
800.01 1000.00 14
1000.01 1500.00 19
1500.01 2000.00 24
над  2000.01 30

EUR – Евро

Такси в евро при нареждане на преводи чрез Western Union на територията на България
Сума Такса
0.01 50.00 8
50.01 100.00 10
100.01 250.00 14
250.01 400.00 20
400.01 500.00 31
500.01 600.00 35
600.01 700.00 37
700.01 1000.00 42
над 1000.01 45

FACEBOOK
Google+