Quick Pay

•    Quick Pay е услуга, която позволява физическо лице да изпрати превод на компания (юридическо лице)
•    Quick Pay може да се изпрати на компания, която е сключила договор с Western Union®
•    Услугата на Western Union, Quick Pay е най-бързият и сигурен начин компанията да получи превод от своите клиенти в цял свят с ниска комисиона
•    Посетете най-близкото представителство на Western Union
•    Попълнете бланката на Western Union® "Quick Pay", като предоставите цялата информация, която Ви е дадена от компанията
•    Дайте на агента попълнената бланка, парите, които искате да изпратите и комисионата за превода
•    Представете валиден документ за самоличност
•    Информацията за паричния превод ще бъде въведена в компютърната система на Western Union®
•    Ще получите копие от бланката
•    След минути компанията ще получи потвърждение, че трансфера е направен и парите ще бъдат заверени в банковата й сметка

FACEBOOK
Google+